Privacyverklaring

 

Algemeen

Reckitt Benckiser (UK) Limited en de aan haar gelieerde ondernemingen (“Reckitt Benckiser”) respecteren de privacy van iedere persoon die onze websites bezoekt of die op onze interactieve advertenties of andere berichten reageert. Deze Privacyverklaring beschrijft welke gegevens Reckitt Benckiser verzamelt en zet uiteen hoe wij die gegevens zullen gebruiken. Deze Privacyverklaring geeft ook aan wat u moet doen indien u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens opgehaald of gedeeld worden wanneer u websites van Reckitt Benckiser bezoekt of op onze advertenties of andere berichten reageert.

 

Deze Privacyverklaring kan door ons gewijzigd worden. U dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om er zeker van te zijn dat u onze meest recente Privacyverklaring hebt gelezen en goedgekeurd.

 

Persoonlijk identificeerbare gegevens

Reckitt Benckiser verzamelt geen persoonlijke gegevens over u (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt.

 

Wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kunnen wij u mogelijk vragen of u in de toekomst berichten van ons wilt ontvangen, zoals nieuwsbrieven, e-mails of andere informatie. U kunt er desgewenst voor kiezen deze berichten niet te ontvangen.

 

Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verzoeken wij u die gegevens niet te verstrekken. Hebt u deze gegevens reeds aan ons verstrekt, maar wilt u toch dat deze uit onze databank worden verwijderd, ga dan naar de "contact us" pagina op de overkoepelende Reckitt Benckiser website.

 

Persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, kunnen worden opgeslagen of verwerkt in uw eigen land of in een ander land waar Reckitt Benckiser of haar onderaannemers vestigingen hebben. Wanneer u de website gebruikt, stemt u in met iedere gegevensoverdracht naar landen buiten uw eigen land. Reckitt Benckiser verzekert dat bij gegevensoverdracht naar een ander land de wetten die gelden voor de bescherming van gegevens in acht zullen worden genomen.

 

Naast het verschaffen van de gewenste service of informatie via onze website, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook aanwenden om inzicht te krijgen in de wijze waarop u gebruik maakt van onze website en onze producten. Wij kunnen de gegevens die u ons verstrekt ook koppelen aan gegevens die wij separaat verzamelen, zoals informatie die u aan andere organisaties hebt verschaft (waarbij u erin hebt toegestemd dat die informatie met anderen mag worden gedeeld) alsook openbare gegevens. Al deze gegevens kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij een betere samenstelling van onze producten, websites en advertenties. Voor dat doel kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen van ondernemingen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Deze ondernemingen hebben erin toegestemd uw gegevens alleen te gebruiken op de wijze zoals wij dat van hen verlangen, en zij beschikken over procedures om de gegevens te beschermen.

 

Indien wij uw gegevens ter beschikking stellen van een andere onderneming dan hierboven aangeduid, zullen wij eerst contact met u opnemen om u in staat te stellen uw gegevens uit onze databank te verwijderen, tenzij u hier al toestemming voor hebt gegeven.

 

We bewaren uw gegevens gedurende een redelijke periode of zolang als wettelijk is voorgeschreven.

 

Kinderen

Reckitt Benckiser is niet voornemens persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) te verzamelen die betrekking hebben op kinderen jonger dan [dertien] jaar. Overal waar dat van toepassing is, zal Reckitt Benckiser kinderen duidelijk maken om zulke gegevens niet door te sturen. Heeft een kind ons persoonlijke gegevens verstrekt, maar wil een ouder of voogd dat deze gegevens uit onze databank worden verwijderd, dan dient deze ouder of voogd naar de "Contact us" pagina op de overkoepelende Reckitt Benckiser website te gaan.

 

Automatisch verzamelde niet-persoonsgebonden gegevens

In sommige gevallen kunnen wij niet-persoonsgebonden gegevens over u verzamelen. Tot zulke informatie behoren gegevens over het soort internetbrowser, het type computerbesturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u bent gelinkt naar onze website of advertentie. Wij gebruiken deze informatie om de interesses van onze klanten beter te leren kennen en onze activiteiten en websites te verbeteren.

 

Gegevens die wij automatisch op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Als u een van onze websites of advertenties bezoekt, kunnen wij gegevens op uw computer achterlaten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld de vorm hebben van een ‘cookie’ of een soortgelijk bestand dat ons in staat stelt een website of advertentie zodanig vorm te geven dat wij beter tegemoet kunnen komen aan uw belangstelling of voorkeur.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies van de vaste schijf van uw computer te verwijderen, om alle cookies te blokkeren, of om een waarschuwing te ontvangen alvorens een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie over deze functies. Wanneer u cookies verwijdert of blokkeert, is het mogelijk dat u onze website niet langer volledig kunt gebruiken.

 

Contact opnemen

Als u via een website, een interactieve advertentie of andere berichtgeving van Reckitt Benckiser persoonlijke gegevens hebt opgegeven en u wilt dat deze gegevens uit onze bestanden worden verwijderd, ga dan naar de "contact us" pagina op de overkoepelende Reckitt Benckiser website.

 

Dezer Privacyverklaring geldt vanaf oktober 2007

Ó      2001-2007 Reckitt Benckiser (UK) Limited. Alle rechten voorbehouden.