Regler og vilkår

 

Denne World Wide Web hjemmeside opereres af Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Benckiser).

For adgang til og brug af denne hjemmeside gælder de følgende regler og vilkår samt gældende lovgivning. Ved besøg på denne hjemmeside accepterer du vilkårene. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke besøge denne hjemmeside.

Reckitt Benckiser forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse regler og vilkår, og du bør derfor periodevis besøge denne side for at se de til enhver tid gældende vilkår, som du er bundet af.

 

Du kan bruge denne hjemmeside til personlig underholdning og oplysning. Du må imidlertid ikke reproducere, kopiere, videresende, ændre, genoptrykke eller ændre indholdet af denne hjemmeside uden skriftligt samtykke fra Reckitt Benckiser. Hverken ejendomsret eller ophavsret overgår til tredjemand gennem brug af eller adgang til denne hjemmeside. Tværtimod forbliver enhver rettighed til denne hjemmeside undergivet eksklusiv ejendomsret for Reckitt Benckiser og tilknyttede selskaber.

 

Med mindre andet er angivet, tilhører copyright og andre immaterielle ejendomsrettigheder til alt materiale på hjemmesiden (derunder uden indskrænkning fotografier og grafiske fremstillinger) Reckitt Benckiser eller dets licensgivere. Hverken adkomst eller immaterielle ejendomsrettigheder overføres til nogen tredjemand ved brugen af eller adgangen til denne hjemmeside. Tværtimod forbliver alle rettigheder, adkomster og interesser i og til alle aspekter af denne hjemmeside Reckitt Benckisers eller dets licensgiveres eksklusive ejendom. Reckitt Benckisers hjemmesider er beskyttede af copyright og anden relevant lovgivning. Hvis du overtræder en af de regler, som er anført i denne Erklæring eller på en af hjemmesiderne, ophører din tilladelse til at anvende hjemmesiderne automatisk. Rettigheder, som ikke udtrykkeligt bevilges heri forbeholdes.

 

Hvis du ønsker at kommunikere formelt med Reckitt Benckiser angående et juridisk anliggende, bedes du kontakte det lokale Reckitt Benckiser selskab. Vores koncern-hjemmeside på adressen reckittbenckiser.com indeholder en liste over vores lokale selskaber.

Materialet på hjemmesiden stilles til rådighed “i den tilstand, som det befinder sig i“, uden nogen vilkår, garantier, tilsikringer eller andre regler af nogen slags. Reckitt Benckiser kan foretage ændringer i indholdet når som helst uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være for gammelt, og Reckitt Benckiser forpligter sig ikke til at opdatere sådant materiale. I overensstemmelse hermed og i den højeste udstrækning, som lovgivningen tillader, stiller Reckitt Benckiser hjemmesiden til rådighed for dig på det grundlag, at Reckitt Benckiser udelukker alle tilsikringer, garantier, vilkår og andre regler, som, foruden denne Erklæring skulle kunne have virkning med hensyn til hjemmesiden.

Hjemmesider, som er beregnet til at stille information til rådighed om vores sundhedsplejeprodukter eller licenserede medicinalprodukter, har ikke til hensigt at give medicinske råd eller instruktioner med henblik på anvendelse, men har udelukkende til hensigt at give almindelig information, som ingen enkeltperson bør handle ud fra, ej heller bør den anvendes til noget specifikt formål. Spørg altid din læge eller apoteker til råds om behandling af individuelle forhold og specifikke behov.

 

Reckitt Benckiser afgiver ingen garantier eller erklæringer om akkurathed eller fuldkommenhed for indholdet på denne hjemmeside eller andre hjemmesider ”hot-linked” til denne hjemmeside. Enhver anførsel anført på denne hjemmeside refererer alene til produkter eller ydelser, der sælges eller leveres af Reckitt Benckiser. Hverken Reckitt Benckiser eller dets tilknyttede selskaber skal være ansvarlig for direkte tab, indirekte tab, følgeskader eller punitive damages, der udspringer af a) adgangen til (eller manglende adgang til) at besøge denne hjemmeside b) brugen af (eller manglende adgang til brug af) noget indhold på denne hjemmeside c) eller indholdet af nogen hjemmeside ”hot-linked” til denne hjemmeside. Reckitt Benckiser garanterer ikke, at denne hjemmeside eller den server som giver adgang til hjemmesiden, er fri for virus eller andre skadelige egenskaber. Enhver omkostning til nødvendig service reparation eller ændring må bæres af dig (og ikke af Reckitt Benckiser).

 

Enhver kommunikation eller materiale som du sender med post eller overfører til denne hjemmeside over internettet, er og vil blive behandlet som ikke fortrolig og uden rettigheder tilknyttet, og vil blive undergivet eksklusiv ejendomsret for Reckitt Benckiser. Ved overførsel eller fremsendelse af kommunikation eller materiale til denne hjemmeside, accepterer du at Reckitt Benckiser eller ethvert tilknyttet selskab kan bruge din kommunikation og/eller materiale til ethvert formål, inklusive gengivelse, videresendelse, offentliggørelse, radioudsendelse og udsendelse med post. Reckitt Benckiser er ikke forpligtet til at svare på meddelelser fremsendt til denne hjemmeside, ligesom Reckitt Benckiser ikke skal betale vederlag for sådan kommunikation og/eller materiale. Der må ikke fremsendes eller overføres materiale med ulovligt indhold, truende indhold, ignorerende, nedsættende, obskønt, pornografisk, usømmeligt eller blasfemisk indhold eller materiale, som kan udgøre eller opfordre til adfærd, som kan betragtes som strafbar eller en overtrædelse af nogen lovgivning eller regler.

 

Reckitt Benckiser er ude af stand til at gennemgå og accepterer intet ansvar for at gennemgå meddelelser eller materiale, som fremsendes til dets hjemmesider. Reckitt Benckiser forbeholder sig imidlertid retten til, helt efter eget skøn, at fjerne enhver meddelelse og alt materiale, som det, af en hvilken som helst årsag, anser for at være uacceptabelt.

Reckitt Benckiser har alene til hensigt at bruge navne, logoer eller varemærker på denne hjemmeside i de territorier i hvilket Reckitt Benckiser eller tilknyttede selskaber har ret til at gøre dette, enten på grund af varemærker (verserende eller registrerede), licenser eller andet grundlag. For at undgå tvivl har Reckitt Benckiser ikke til hensigt at bruge noget navn, logo eller varemærke på noget territorium, hvor Reckitt Benckiser ikke har ret hertil, og vil ikke levere eller tilbyde at levere produkter og/eller ydelser forsynet med et sådant navn, logo eller varemærke på noget territorium. Brug eller misbrug af varemærker eller andet indhold på denne hjemmeside, bortset fra hvad der fremgår af disse regler og vilkår anført på denne hjemmeside, er strengt forbudt.

 

Disse regler og vilkår er underlagt dansk ret. Ved besøg og brug af denne hjemmeside accepterer du, at enhver tvist alene kan afgøres af domstolene i Danmark.