Käyttöehdot

 

Näitä World Wide Web -sivuja ylläpitää Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Bencksier). Avaamalla tämän web-sivuston sitoudut noudattamaan alla olevia käyttöehtoja sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

 

Reckitt Benckiser pidättää kaikki oikeudet muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, ja siksi sinun tulee ajoittain lukea tämän sivun voimassa olevat käyttöehdot, joihin käynnilläsi sitoudut.

 

Näitä kotisivuja saa henkilökohtaisesti käyttää tiedonhakuun tai viihteeksi. Kaikenlainen sivujen sisällön , painatus, jäljentäminen, jakelu, muuttaminen ja hyödyntäminen ilman Reckitt Benckiserin antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston käyttö tai sinne pääsy ei anna kolmannelle osapuolelle omistus- eikä tekijänoikeuksia. Päin vastoin näiden sivujen omistusoikeudet kuuluvat yksinomaan Reckitt Benckiserille ja siihen liitetyille yhtiöille.

 

Mikäli toisin ei ole sovittu, näiden sivujen omistusoikeudet ja muu materiaaliin liittyvät immateriaalioikeudet (kaikki valokuvat ja graafiikka mukaan lukien) kuuluvat yksinomaan Reckitt Benckiserille ja sen valtuuttamille yhtiöille. Kenelläkään ei ole lupa siirtää omistus- ja tekijän- ja immateriaalioikeuksia kolmannelle osapuolelle käyttäen pääsyä tälle sivustolle, jonka kaikki omistus- ja tekijän- ja immateriaalioikeudet kuuluvat täysin Reckitt Benckiserille tai sen valtuuttamille yhtiöille. Reckitt Benckiserin sivustoa suojelevat tekijäoikeudet ja muut siihen sovellettavat lait. Jos ette toimi näiden tai muilla sivuilla esiintyvien käyttöehtojen mukaisesti, lupanne käyttää sivustoa lakkautetaan automaattisesti. Kaikki oikeudet, joihin ei ole myönnetty erityislupaa, pidätetään.

 

Jos on tarve muodollisesti keskustella Reckitt Benckiser -konsernin kanssa jostakin lakiasiasta, ottakaa yhteyttä paikalliseen Reckitt Benckiser -yhtiöön.Kaikki toimipisteemme löytyvät organisaatiomme sivustolta reckittbenckiser.com.

 

Sivuston materiaali annetaann käyttöön "sellaisenaan", ilman mitään ehtoja, takuita, tulkintoja tai muita perusteita. Reckitt Benckiser saattaa varoituksetta muuttaa sisältöä milloin tahansa. Sivuston sisältö voi olla vanhentunutta, eikä Reckitt Benckiserillä ole velvollinen päivittämään sivustoa. Reckitt Benckiser toimittaa nämä sivut lain salliman ylimmäisrajan mukaisesti ottamatta samalla lukuun kaikki muut sivustoon mahdollisesti vaikuttavat tulkinnot, takuut, ehdot ja muut lausekkeet, paitsi nämä käyttöoheet.

Sivustot, jotka on suunniteltu tiedottamaan terveysalan tuotteista tai luvallisista lääkkeistä, ei ole tarkoitettu käytettäväksi lääkintäneuvoina tai -ohjeina, vaan yksistään henkilökohtaiseen tai erityiseen tarkoitukseen liittyvinä yleistietoina, joihin ei pidä täysin turvautua. Kun on kyse henkilökohtaisesta tilasta tai tarpeesta, on aina kysyttävä neuvoa lääkäriltä tai farmaseutilta.

Reckitt Benckiser ei anna takuita sivustonsa tai siihen linkitettyjen sivujen virheettömyydestä tai sisällön luotettavuudesta. Näille sivuille tehdyt merkinnät viittaavat ainoastaan Reckitt Benckiserin valmistamiin ja myymiin tuotteisiin ja palveluihin. Reckitt Benckiser tai siihen liitetty yhtiö ei ole vastuussa mistään tarjoamansa palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamasta suorasta tai välillisestä vahingosta, liikevoiton menetyksestä, vahingonkorvauksista tai muista seuraumuksista, jotka johtuvat a) sivuille pääsystä (tai sen puutteesta) b) näiden sivujen jonkin osien käytöstä (tai käytön estymisestä) c) tai näillä sivuilla mainittujen linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Reckitt Benckiser ei takaa, että näillä sivuilla tai sinne pääsyn antamassa palvelimessa ei ole viruksia tai muita vahinkoa aiheuttavia ominaisuuksia. Mahdollisten huoltokorjausten tai muutoksien aiheuttamat kustannukset kuuluvat sinulle (eikä Reckitt Benckiserille).

 

Näille kotisivuille esim. sähköpostitse tai internetin kautta lähetetyt viestit ja materiaali, eivät ole luottamuksellisia ja käsitellään sellaisina ja oikeudettomina, ja Reckitt Benckiser saa yksinoikeuden niihin. Lähettämällä viestejä tai materiaalia näille sivuille hyväksyt, että Reckitt Benckiserillä tai siihen liitetyllä yhtiöllä on lupa käyttää viestiäsi ja/tai materiaaliasi satunnaiseen tarkoitukseen, mukaan lukien sen esittäminen, jakeleminen, julkaiseminen, manitseminen radiossa ja postilähetyksissä. Reckitt Benckiserin ei tarvitse vastata kotisivulle lähetettyihin viesteihin, ja Reckitt Benckiser voi maksutta hyödyntää tällaisia viestejä ja/tai materiaaleja. Lähettämäsi tai siirtämäsi materiaalin sisältö ei saa olla laitonta, uhkailevaa, välinpitämätöntä, halveksuvaa, siveetöntä, pornografista, sopimatonta tai herjaavaa tai materiaalia, joka sisältää sellaista käytöstä tai innostaa sellaiseen käytökseen, jota pidetään rangaistavana tekona tai lainsäädäntöä tai määräyksiä rikkovana.

 

Reckitt Benckiser ei voi olla vastuussa sivustolle lähetetystä aineistosta eikä myönnä olevansa vastuullinen läpikäymään aineistoa. Reckitt Benckiser pidättää kuitenkin oikeuden poistaa mielensä mukaan sellaista aineistoa, jota yhtiö jostakin syystä pitää sopimattomana.

 

Reckitt Benckiserin tarkoituksena on ainoastaan käyttää sivustollaan esiintyviä nimiä, logoja tai muita tavaramerkkejä niillä alueilla, joilla Reckitt Benckiserillä tai siiheen liittyvillä yhtiöillä on tällaiseen lupa, joko (haussa olevien ja rekisteröityjen) tavaramerkkien välityksellä tai luvilla tai muin perustein. Kiistojen välttämiseksi ei Reckitt Benckiser aio käyttää mitään nimeä, logoa tai tavaramerkkiä sellaisella aluella, jolle Reckitt Benckiserillä ei ole oikeutta, eikä yritys toimita tai tarjoa tuotteita ja/tai palveluja, joihin kyseinen nimi, logo tai tavaramerkki liittyy, tällaisille alueille. Näiden sivujen tavaramerkkien tain muun sisällön käyttö tai väärinkäyttö, lukuun ottamatta näiden käyttöohjeiden sisältöä, on ankarasti kielletty.

 

Näissä käyttöehdoissa noudatetaan Suomen lakia. Käymällä tällä sivustolla, hyväksyt sen, että kiistat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa.