Vilkår

 

 

Denne World Wide Web-hjemmesiden eies og drives av Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S.

For adgang til og bruk av denne hjemmesiden gjelder følgende vilkår og gjeldende lover. Ved besøk på denne hjemmesiden godtar du vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene må du ikke besøke denne hjemmesiden.

Reckitt Benckiser forbeholder seg retten til når som helst å endre disse reglene og vilkårene, og du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å se de til enhver tid gjeldende vilkår som du er bundet av.

Du kan bruke denne hjemmesiden til personlig underholdning og opplysning. Du må imidlertid ikke reprodusere, kopiere, videresende, gjenopptrykke, revidere eller på annen måte endre innholdet av denne hjemmesiden uten skriftlig samtykke fra Reckitt Benckiser. Verken eiendomsrett eller opphavsrett overgår til tredjepart gjennom bruk av eller adgang til denne hjemmesiden. Tvert i mot vil enhver rettighet til denne hjemmesiden være undergitt enestående eiendomsrett for Reckitt Benckiser og tilknyttede selskaper.

Reckitt Benckiser gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktighet eller fullkommenhet for innholdet av denne hjemmesiden eller andre hjemmesider lenket fra denne hjemmesiden. Enhver henvisning på denne hjemmesiden refererer alene til produkter eller ytelser som selges eller leveres av Reckitt Benckiser. Verken Reckitt Benckiser eller dets tilknyttede selskaper vil være ansvarlig for direkte tap, indirekte tap, følgeskader eller annet som utspringer av a) adgangen til (eller manglende adgang til) denne hjemmesiden b) bruken av (eller manglende adgang til bruk av) innhold på denne hjemmesiden c) eller innholdet av noen hjemmeside denne hjemmesiden lenker til. Reckitt Benckiser garanterer ikke at denne hjemmesiden, eller serveren som gir adgang til hjemmesiden, er fri for virus eller andre skadelige egenskaper. Enhver omkostning til nødvendig service reparasjon eller endring må dekkes av deg (og ikke av Reckitt Benckiser).

Enhver kommunikasjon eller materiale som du sender med post eller overfører til denne hjemmesiden over internettet, er og vil bli behandlet som ikke fortrolig og uten tilknyttete rettigheter, og vil bli undergitt eksklusiv eiendomsrett for Reckitt Benckiser. Ved overførsel eller fremsendelse av kommunikasjon eller materiale til denne hjemmesiden godtar du at Reckitt Benckiser eller ethvert tilknyttet selskap kan bruke din kommunikasjon og/eller materiale til ethvert formål, inklusive gjengivelse, videresending, offentliggjøring, radiosending og utsending med post. Reckitt Benckiser er ikke forpliktet til å svare på henvendelser sendt til denne hjemmesiden akkurat som Reckitt Benckiser ikke skal betale vederlag for slik kommunikasjon og/eller materiale. Det er ikke tillat å sende eller overføre materiale med ulovlig innhold, truende innhold, ignorerende, nedsettende, obskønt, pornografisk, usømmelig eller blasfemisk innhold eller materiale, som kan utgjøre eller oppfordre til adferd som kan betraktes som straffbar eller en overtredelse av noen som helst lover eller regler.

Reckitt Benckiser har alene til hensikt å bruke navn, logoer eller varemerker på denne hjemmesiden i de områder hvor Reckitt Benckiser eller tilknyttede selskap har rett til å gjøre dette, enten på grunn av varemerker (løpende eller registrerte), lisenser eller annet grunnlag. For å unngå tvil har Reckitt Benckiser ikke til hensikt å bruke noe navn, logo eller varemerke på noe område hvor Reckitt Benckiser ikke har rettigheter, og vil ikke levere eller tilby å levere produkter og/eller ytelser som bærer et slikt navn, logo eller varemerke på noe slikt område. Bruk eller misbruk av varemerker eller annet innhold på denne hjemmesiden, bortsett fra hva som fremgår av disse reglene og vilkår angitt på denne hjemmesiden, er strengt forbudt.

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Ved besøk på og bruk av denne hjemmesiden godtar du at ethvert tvistemål alene kan avgjøres av domstolene i Norge.

Disse vilkårene gjelder fra den Februar 2010