Polityka prywatności

 

Oficjalne witryny internetowe firmy  Reckitt Benckiser (Poland) S.A., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, części grupy Reckitt Benckiser, mają za zadanie przedstawienie firmy jak największej liczbie osób zainteresowanych jej działalnością.

 

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy przeczytać niniejszy opis polityki prywatności.

 

Celem niniejszego opisu polityki prywatności jest poinformowanie o:

 

-         informacjach zbieranych od osób korzystających z witryny.

-     usuwaniu informacji,

 

Nasza firma nie zbiera żadnych danych osobowych (nazwisko, adres, numer tel./fax, NIP, adres e-mail lub inne informacje przekazane przez korzystającego z witryny), chyba że zostaną przekazane przez osobę korzystającą z witryny na życzenie tej osoby.  

 

Przekazanie danych osobowych jest jednoznaczne ze zgodą na przechowanie i przetwarzania danych w celach w których, zostały przekazane.

 

W razie omyłkowego podania danych osobowych, żądanie usunięcia danych osobowych należy przesłać na adres umieszczony w zakładce „Kontakt”.

 

W razie otrzymania takiego żądania nasza firma podejmie wszelkie starania w celu ich usunięcia ze swoich plików.

 

Dane nieosobowe zbierane są automatycznie po wejściu na naszą witrynę. Są to standardowe dane zbierana przez większość witryn internetowych np. dane dotyczące sposobu łączenia się ze stroną, m.in. rodzaju przeglądarki internetowej i dostawcy usług internetowych czy powtarzalność odwiedzin.

 

Możliwe jest ustawienie przez korzystającego z witryny przeglądarki tak, aby nie zezwalała na pobieranie plików pozwalających na zbieranie takich informacji („cookies”) lub aby ostrzegała przed pobieraniem tych plików.

 

Strona internetowa naszej firmy nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nasza firma nie zamierza zbierać danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.

 

W razie przekazania swoich danych osobowych przez dziecko poniżej 13 roku życia, jego rodzice lub opiekunowie prawni powinni zażądać usunięcia tych danych, kierując żądanie na adres umieszczony w zakładce „Kontakt”.

 

W innych sprawach, prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami korzystania z naszej witryny.

 

Witryna prowadzona jest przez firmę Reckitt Benckiser (Poland) S.A. z siedzibą przy ulicy Okunin 1, 05- 100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS nr 0000093441, kapitał zakładowy wpłacony w całości o wysokości 75.302.660,00 złotych, posiadającą NIP 5310005448, REGON 012121071.