Termeni şi condiţii

 

AVIZ LEGAL IMPORTANT

ATENŢIE Accesul la şi utilizarea acestui site şi a tuturor site-urilor Reckitt Benckiser (denumite aici ca “Site-ul/Site-urile”) sunt supuse următorilor termeni şi condiţii şi tuturor legilor aplicabile. Prin vizualizarea acestui Site, trebuie să fii de acord cu termenii săi; dacă nu eşti de acord cu aceşti termeni, nu vizualiza acest Site. Site-urile noastre pot conţine termeni şi condiţii suplimentare care vor fi aplicabile în utilizarea acelor Site-uri. În cazul în care există vreun conflict între termenii şi condiţiile conţinute aici şi termenii suplimentari de pe oricare dintre Site-urile noastre, atunci aceşti termeni vor avea întâietate. Reckitt Benckiser îşi rezervă dreptul de a revizui aceşti termeni şi condiţii şi/sau să termine fără notificare accesul la Site-uri în orice moment. Ar trebui să verifici Site-urile din timp în timp pentru a verifica Avizul Legal la momentul de timp respectiv, precum şi termenii şi condiţiile suplimentare, deoarece acestea sunt obligatorii pentru tine.

 

Poţi naviga acest Site pentru amuzamentul tău personal şi pentru informaţii. Poţi descărca pe un singur calculator sau imprima orice material de pe acest Site  numai pentru uzul tău necomercial, educaţional şi domestic. Cu toate acestea, nu poţi distribui, modifica, transmite sau revizui conţinutul acestui site fără permisiunea scrisă din partea Reckitt Benckiser. Nu poţi avea o legătură către acest site din partea unui alt site, terţă parte fără acordul nostru scris prealabil.

 

Cu excepţia cazului în care este altfel prevăzut, drepturile de proprietate asupra tuturor materialelor de pe Site (inclusiv, fără limitare, asupra fotografiilor şi imaginilor grafice) sunt deţinute de Reckitt Benckiser sau licenţiaţii săi. Nici titlul şi nici drepturile de proprietate intelectuală nu sunt transferate către nici o terţă parte prin utilizarea sau accesul la acest Site; mai exact, toate drepturile, titlu şi interesul asupra tuturor aspectelor acestui Site rămân proprietatea unică a Reckitt Benckiser sau a licenţiaţilor săi. Site-urile Reckitt Benckiser sunt protejate de legile de copyright şi alte legi aplicabile. Dacă încalci oricare dintre aceşti termeni din acest Aviz Legal sau de pe oricare dintre Site-uri, permisiunea ta de a utiliza Site-urile va fi anulată în mod automat. Orice drepturi care nu sunt conferite în mod expres aici sunt rezervate.

 

Dacă doreşti comunici în mod formal cu Reckitt Benckiser în ceea ce priveşte o chestiune juridică, te rugăm contactezi compania ta locală Reckitt Benckiser. Site-ul nostru corporatist de la reckittbenckiser.com conţine o listă a companiilor noastre locale.

Materialul de pe acest Site este oferitdupă cum este”, fără nici un fel de alte condiţii, garanţii, declaraţii sau sub alţi termeni de orice fel. Reckitt Benckiser nu oferă nici o garanţie sau declaraţie în ceea ce priveşte acurateţea sau integritatea conţinutului acestui Site sau a oricăror alte site-uri care au legături web către acest Site. Reckitt Benckiser poate executa schimbări ale conţinutului în orice moment, fără notificare. Materialul de pe acest Site poate fi neactualizat, iar Reckitt Benckiser nu se angajează actualizeze un astfel de material. Prin urmare, în limitele maxime permise de lege, Reckitt Benckiser îţi oferă acest Site în condiţiile în care Reckitt Benckiser exclude orice declaraţii, garanţii, condiţii sau alţi termeni care, dacă nu ar exista acest Aviz Legal, ar putea produce efecte în ceea ce priveşte Site-ul.

Site-urile care sunt proiectate pentru a oferi informaţii despre produsele noastre de sănătate sau medicamentele licenţiate nu au intenţia de a oferi sfaturi medicale sau instrucţiuni pentru utilizare, ci sunt oferite numai ca informaţii generale care nu ar trebui fie luate ca bază de către nici o persoană pentru nici un scop specific. Consultă întotdeauna medicul tău sau farmacistul pentru sfaturi asupra tratamentului, circumstanţelor sau necesităţilor individuale.

Reckitt Benckiser (inclusiv oricare dintre afiliaţii sau reprezentanţii săi, administratorii, angajaţii, acţionarii sau agenţii Reckitt Benckiser sau ai afiliaţilor săi) nu vor fi responsabili pentru nici un fel de daune directe, indirecte, incidentale sau pe cale de consecinţă sau punitive care apar din: (a) abilitatea (inabilitatea) de a accesa acest Site, (b) utilizarea (sau imposibilitatea de utilizare) a conţinutului acestui Site, sau (c ) conţinutul oricărui(ror) site(uri) care au legături web către acest Site. În plus, Reckitt Benckiser nu garantează acest Site sau serverul care îl face disponibil nu au viruşi sau alte componente dăunătoare; tu (şi nu Reckitt Benckiser) îţi asumi totalitatea costurilor pentru orice operaţiuni necesare de service, reparaţii sau corecţii şi orice despăgubiri în orice fel de proceduri vor fi limitate la daunele materiale şi nu vor include nici un ordin sau instruire judecătorească în privinţa unei alte părţi decât în ceea ce priveşte plata unei sume monetare.

Prin postarea sau transmiterea către acest Site prin intermediul Internetului, garantezi către Reckitt Benckiser materialul este şi va fi tratat ca neconfidenţial şi neproprietar. Prin transmiterea sau postarea oricărei comunicări sau material către acest Site eşti de acord Reckitt Benckiser şi oricare dintre afiliaţii săi poate utiliza comunicarea ta şi/sau materialul în orice scop, înclusiv pentru reproducere, transmitere, publicare, emitere şi postare. Reckitt Benckiser nu are obligaţia răspundă mesajelor postate către acest Site, nici nu va oferi Reckitt Benckiser vreo compensaţie pentru o astfel de comunicare şi/sau material. Te rugăm fii conştient(ă) legile naţionale aplicabile guvernează tipul de material care poate fi postat pe un site şi nu trebuie încalci niciuna dintre aceste legi, inclusiv cele care interzic materialele ameninţătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, indecente sau profanatoare şi nu trebuie postezi nici un fel de material care ar constitui o încurajare al unui comportament care ar fi considerat o faptă criminală sau care contravine oricărei alte legi aplicabile.

 

Reckitt Benckiser nu poate şi nu acceptă responsabilitatea de a analiza comunicările sau materialele postate către site-urile sale. Cu toate acestea, Reckitt Benckiser îşi rezervă dreptul, la unica sa discreţie, de a îndepărta oricare dintre comunicările sau materialele pe care le consideră inacceptabile, indiferent de motiv.

 

Reckitt Benckiser are intenţia de a utiliza numele, logo-urile sau mărcile care apar pe acest Site  numai în acele teritorii în care acesta sau afiliaţii săi au dreptul de a face acest lucru, fie în virtutea unor mărci, licenţe înregistrate sau în curs de înregistrare sau în orice alt mod. Pentru evitarea dubiilor, Reckitt Benckiser nu intenţionează să utilizeze nici un nume, logo sau marcă în vreun teritoriu în care nu are acest drept şi nu va furniza şi nu se va oferi să furnizeze produse şi/sau servicii care poartă un asemenea nume, logo sau marcă în oricare astfel de teritoriu. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci sau a oricărui alt conţinut al acestui Site, cu excepţia cazurilor stipulate în aceşti termeni şi condiţii sau în conţinutul Site-ului, este strict interzisă.

 

Utilizarea de către tine a acestui Site este guvernată în toate privinţele de către legile Angliei şi Ţării Galilor, fără a lua în considerare alegerea prevederilor legale. Se supun legii române: colectarea datelor personale, organizarea de loterii publicitare sau concursuri cu premii, formalitatile legate de notificarea operaţiunilor de prelucrare a datelor la autoritatile competente. Orice acţiune sau pretenţie legală pe care o ai în privinţa acestui Site trebuie să înceapă în termen de 12 luni de la data la care apare cauza de acţiune.