Sekretessförklaring

 

Allmänt

Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Benckiser) accepterar sekretess för alla som besöker vår webbplats eller reagerar på våra interaktiva annonser. Denna sekretessförklaring redogör för de upplysningar Reckitt Benckiser samlar in och hur vi använder dessa upplysningar. Denna förklaring anger också vad du ska göra om du inte önskar att personliga upplysningar om dig samlas in eller ges vidare när du besöker Reckitt Benckisers webbplats eller reagerar på våra annonser.

 

Vi förbehåller oss rätt att när som helst ändra denna sekretessförklaring. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att försäkra dig om att du har läst och accepterat vår senaste sekretessförklaring.

 

Individuellt identifieringsbara upplysningar

Reckitt Benckiser samlar inte in individuellt identifieringsbara upplysningar om dig (d.v.s. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) om du inte frivilligt ger dessa upplysningar till oss.

 

När du ger oss individuellt identifieringsbara upplysningar frågar vi dig eventuellt om du önskar få ytterligare kommunikation från oss, som nyhetsbrev, e-post eller andra upplysningar. Du kan välja att avstå från sådan kommunikation, om du önskar det.

 

Om du inte önskar att individuellt identifieringsbara upplysningar samlas in, ska du inte skicka dem till oss. Om du redan har skickat sådana upplysningar till oss och önskar att vi tar bort dem från vårt register, ombeds du kontakta oss via något av de kontaktmedel som presenteras på denna hemsida för att ge oss din e-postadress.

 

Personlig information som samlats in på webbsidan kan sparas eller behandlas i ditt eget land eller något annat land där Reckitt Benckiser eller dess underleverantörer eller agenter har kontor och när du använder webbsidan går du med på all överföring av information utanför ditt eget land.  Reckitt Benckiser kommer att säkerställa att om information överförs utanför ditt eget land kommer den att behandlas i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

 

Förutom för att kunna ge dig den service eller de upplysningar som du ber om på vår webbplats, används de individuellt identifieringsbara upplysningarna också för att kunna se hur du använder vår webbplats och våra produkter. Vi förbehåller oss rätt att kombinera de upplysningar du ger med upplysningar som vi på annat sätt samlar in, bland annat upplysningar som du har gett till andra (med samtycke till att de kan ges vidare) samt offentligt tillgängliga upplysningar. Dessa upplysningar hjälper oss att t.ex. förbättra vår produktdesign, våra hemsidor och annonser. För att kunna göra detta måste vi också ge dina upplysningar vidare till bolag som arbetar för oss. Dessa bolag har accepterat att endast använda dina upplysningar på det sätt vi ålägger dem och att skapa rutiner som skyddar upplysningarna.

Om vi önskar ge dina upplysningar vidare till andra bolag, kontaktar vi dig först och ger dig möjlighet att ta bort dina upplysningar från vår databas.

Vi kommer att behålla din information under en rimlig period eller så länge som lagen tillåter.

 

Barn

Reckitt Benckiser avser inte att samla in individuellt identifieringsbara upplysningar (d.v.s. namn, adress, telefonnummer, eller e-postadress) från personer under 18 år. Om något sådant skulle vara relevant, kommer Reckitt Benckiser specifikt instruera barn att inte lämna sådana upplysningar på våra hemsidor eller i våra annonser. Om ett barn har gett oss individuellt identifieringsbara upplysningar kan förälder eller målsman till detta barn ombeds du kontakta oss via något av de kontaktmedel som presenteras på denna hemsida och ge oss sin e-postadress, om de önskar sådana upplysningar borttagna från våra register.

 

Icke-individuellt identifieringsbara upplysningar som automatiskt samlas in

Vid några tillfällen samlar vi in upplysningar om dig som inte är individuellt identifieringsbara. Exempel på denna typ av upplysningar är vilken slags webbläsare du använder, vilket slags operativsystem du använder och domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår hemsida eller annons. Vi använder dessa upplysningar för att bättre kunna förstå våra kunders intressen och för att få hjälp med att förbättra vår affärsverksamhet och vår webbplats.

 

Upplysningar som vi automatisk kan komma att överföra till hårddisken på din dator

När du besöker en av våra hemsidor eller annonser lämnar vi ibland upplysningar på din dator. Dessa upplysningar kan t.ex. vara i form av en ”cookie” eller liknande fil som gör att vi kan skapa en hemsida eller annons som bättre matchar dina intressen och preferenser.

 

de flesta webbläsare kan man ta bort cookies från sin hårddisk, blockera alla cookies eller en varning innan en cookie tas emot. Läs mer om detta i instruktionen till din webbläsare eller i menyn Hjälp. Observera att när du tar bort eller blockerar för cookies, kan det begränsa din användning av vår webbplats.

 

Kontakt

Om du har skickat individuellt identifieringsbara upplysningar via en Reckitt Benckiser-hemsida eller interaktiv annons och önskar dessa borttagna från våra register, ombeds du kontakta oss via något av de kontaktmedel som presenteras denna hemsida.

 

Denna sekretessförklaring gäller från Januari 2007.

 

Reckitt Benckiser Nordic A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg,  Denmark