Regler och villkor

 

Denna webbplats ägs och underhålls av Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt Benckiser). För tillgång till och användning av denna webbplats gäller följande regler och villkor samt gällande lagstiftning. Genom ditt besök på denna webbplats accepterar du villkoren. Om du inte accepterar villkoren ska du inte besöka denna webbplats.


Reckitt Benckiser förbehåller sig rätt att när som helst ändra dessa regler och villkor. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att försäkra dig om att du läst och accepterat gällande villkor, eftersom de är bindande för dig.

 

Du kan använda denna webbplats för personlig underhållning och upplysning. Du får emellertid inte reproducera, kopiera, vidarebefordra, revidera, framställa eller på andra sätt ändra innehållet på denna webbplats utan skriftligt samtycke från Reckitt Benckiser. Varken egendomsrätt eller upphovsrätt övergår till tredje part genom användning av eller tillgång till denna webbplats. Tvärtom stannar alla rättigheter till denna webbplats som exklusiv egendomsrätt hos Reckitt Benckiser och anslutna bolag.

 

Med mindre annat angivits, ägs copyrighten och annan immateriell egendomsrätt i allt material på webbsidan (inklusive utan begränsning fotografier och grafiska bilder) av Reckitt Benckiser eller dess licensgivare.  Varken titel eller immateriell egendomsrätt överförs till någon tredje man genom användningen eller tillträdet till denna webbsida; snarare, alla rättigheter, titel, och intresse av och till alla aspekter av denna webbsida förblir Reckitt Benckiser eller dess licensgivares exklusiva egendom.  Reckitt Benckisers webbsidor är skyddade under copyright och andra tillämpliga lagar.  Om du bryter mot några av villkoren i denna Kungörelse eller på någon av webbsidorna, dras ditt tillstånd att använda webbsidorna automatiskt in.  Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats här är förbehållna.

 

Om du önskar att kommunicera med Reckitt Benckiser formellt angående en rättsfråga, var god kontakta ditt lokala Reckitt Benckiser företag.  Vårt bolags webbsida hos reckittbenckiser.com innefattar en lista våra lokala företag.

Materialet webbsidan lämnasi befintligt skick“, utan några tillstånd, garantier, intyganden eller andra villkor av något slag.  Reckitt Benckiser kan göra ändringar i innehållet när som helst utan varsel.  Materialet webbsidan kan vara för gammalt och Reckitt Benckiser lovar inte att uppdatera sådant material.  I enlighet härmed, i den högsta grad som lagen tillåter, tillhandahåller Reckitt Benckiser webbsidan för dig på den grundvalen att Reckitt Benckiser exkluderar alla intyganden, garantier, tillstånd, och andra villkor, vilka, förutom denna Kungörelse skulle kunna ha effekt med avseende på webbsidan.

 

Webbsidor som har designats för att lämna information om våra hälsovårdsprodukter eller godkända mediciner är inte avsedda att ge medicinska råd eller instruktioner med hänsyn till användning utan endast avsedda som allmän information vilken ingen person bör förlita sig eller för något särskilt ändamål. Konsultera alltid din läkare eller apotekare för att råd om behandling av individuella omständigheter och behov.

 

Reckitt Benckiser lämnar inga garantier för att innehållet denna webbplats eller webbplatser länkade till denna webbplats är korrekt eller fullständigt. Allt material denna webbplats hänför sig endast till produkter eller tjänster som säljs eller tillhandahålls av Reckitt Benckiser. Varken Reckitt Benckiser eller dess anslutna bolag är ansvariga för direkta förluster, indirekta förluster, följskador eller rättsliga påföljder som beror a) tillgång till (eller bristande tillgång till) att besöka denna webbplats b) användning av (eller bristande tillgång till användning av) något innehåll denna webbplats c) eller innehållet någon webbplats som är länkad till denna webbplats. Reckitt Benckiser garanterar inte att denna webbplats, eller den server som ger tillgång till webbplatsen, är fri från virus eller andra skadliga egenskaper. Alla kostnader för nödvändig service, reparation eller ändring ska bäras av dig (och inte av Reckitt Benckiser).

 

All kommunikation eller allt material som du skickar med post eller överför till denna webbplats via internet är och kommer att behandlas som icke-förtrolig/icke-förtroligt och utan tillknutna rättigheter och kommer att underkastas exklusiv egendomsrätt för Reckitt Benckiser. Genom att överföra eller skicka kommunikation eller material till denna webbplats accepterar du att Reckitt Benckiser eller alla anslutna bolag kan använda din kommunikation och/eller ditt material till vilket som helst ändamål, inklusive återutgivning, vidarebefordran, offentliggörande, radioutsändning och utskick med post. Reckitt Benckiser är inte förpliktigat att svara meddelanden skickade till denna webbplats, liksom Reckitt Benckiser inte ska betala ersättning för sådan kommunikation och/eller sådant material. Du får inte skicka eller överföra material med olagligt, hotande, åsidosättande, nedsättande, obscent, pornografiskt, opassande eller blasfemiskt innehåll eller material som kan utgöra eller uppmana till beteende som kan betraktas som straffbart eller överträdelse av någon lagstiftning.

 

Reckitt Benckiser kan inte revidera och accepterar inget ansvar för att revidera meddelanden eller material som postats till dess webbsidor.  Reckitt Benckiser förbehåller sig emellertid rätten, helt efter eget behag, att ta bort alla meddelanden eller allt material som man anser vara oacceptabla av vilken anledning som helst.

 

Reckitt Benckiser har endast för avsikt att använda namn, logotyper eller varumärken denna webbplats i de territorier i vilka Reckitt Benckiser eller anslutna bolag har rätt att göra detta, antingen grund av varumärken (sökta eller registrerade), licenser eller av annan grund. För att undvika tveksamheter har Reckitt Benckiser inte för avsikt att använda något namn, någon logotyp eller något varumärke något territorium där Reckitt Benckiser inte har rätt till detta, och kommer inte att leverera eller erbjuda sig att leverera produkter och/eller tjänster försedda med sådant namn, sådan logotyp eller sådant varumärke något sådant territorium. Bruk eller missbruk av varumärken eller annat innehåll denna webbplats, bortsett från vad som framgår av dessa regler och villkor anförda denna webbplats, är strängt förbjudet.

 

Dessa regler och villkor är underkastade svensk rätt. Genom besök och användning av denna webbplats accepterar du att alla tvister endast kan avgöras av domstolarna i Sverige.