Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Všeobecne
Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o. a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „Reckitt Benckiser“) rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi webové stránky spoločnosti Reckitt Benckiser alebo odpovie na jej interaktívne inzeráty a iné správy. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov určuje, ktoré osobné údaje osôb, ktoré navštívia tieto webové stránky a odpovedia na inzeráty, resp. iné správy a iné informácie, budú spracovávané, poskytované, poprípade sprístupňované, účel ich spracovania a spôsob, akým sa budú tieto osobné údaje a informácie využívať. Toto vyhlásenie Vám poradí, čo máte robiť, ak nechcete, aby boli Vaše osobné údaje, z dôvodu, že ste navštívili webové stránky spoločnosti Reckitt Benckiser, resp. odpovedali na naše inzeráty a iné správy, spracovávané, poskytované, poprípade sprístupňované.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže meniť, preto by ste mali túto stránku navštevovať pravidelne, aby ste si boli istí, že ste oboznámení s aktuálnym znením vyhlásenia o ochrane osobných údajov a že s ním súhlasíte.

 

Osobné údaje

Reckitt Benckiser momentálne pomocou tejto webovej stránky nezbiera a ani nespracováva žiadne Vaše osobné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré sú v zmysle § 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) považované za osobné údaje fyzickej osoby (ďalej len „osobné údaje“). Na tejto webovej stránke sa momentálne nenachádzajú žiadne interaktívne inzeráty, resp. iné správy a informácie, na ktoré by ste mohli odpovedať, resp. pomocou ktorých by boli spoločnosťou Reckitt Benckiser zbierané a spracovávané Vaše osobné údaje. V prípade, ak Reckitt Benckiser bude mať záujem zbierať a spracovávať akékoľvek Vaše osobné údaje formou tejto webovej stránky, pred ich zbieraním Vám Reckitt Benckiser formou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámi všetky potrebné informácie súvisiace so zbieraním a spracovávaním Vašich osobných údajov v zmysle § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prosím vedzte, že Vaše osobné údaje budú zbierané a spracovávané len s Vašim súhlasom.

 

Deti
Reckitt Benckiser nemá v úmysle zbierať, spracovávať, poskytovať, sprístupňovať, zverejňovať osobné údaje osôb mladších ako osemnásť rokov (ďalej len „dieťa“).

 

Reckitt Benckiser si týmto dovoľuje požiadať deti, aby jej neposkytovali svoje osobné údaje.

 

Ak dieťa poskytne osobné údaje spoločnosti Reckitt Benckiser, jeho rodič alebo opatrovník sa môže na Reckitt Benckiser obrátiť prostredníctvom e-mailu uvedeného na webovej stránke www.airwick.sk, v kolónke „kontaktujte nás“ alebo písomne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti Reckitt Benckiser, a požiadať ju o prípadnú likvidáciu týchto osobných údajov.


Neosobné údaje zbierané automaticky

V niektorých prípadoch môže Reckitt Benckiser spracovávať, poskytovať alebo sprístupňovať informácie o Vás, ktoré nepatria do kategórie osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Napríklad ide o údaje súvisiace s typom používaného internetového prehliadača, resp. typom operačného systému počítača a názvom domény, z ktorej ste prešli na našu webovú stránku alebo inzerát. Tieto údaje sú používané pre účely lepšieho pochopenia záujmov našich zákazníkov a zdokonalenia našej podnikateľskej činnosti a webových stránok.


Údaje, ktoré môžu byť automaticky uložené na pevný disk Vášho počítača

Po zobrazení niektorej našej stránky alebo inzerátov môže spoločnosť Reckitt Benckiser uložiť na Váš počítač určité údaje. Tieto údaje môžu mať podobu „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť stránku alebo inzerát na mieru Vašim záujmom a preferenciám. V prípade väčšiny internetových prehliadačov sa môže „cookies“ z pevného disku počítača vymazať. Prijímanie všetkých „cookies“ sa môže blokovať alebo nastaviť varovné upozornenie pred uložením „cookies“ na počítač. Preštudujte si, prosím, návod alebo pomocníka na používanie Vášho prehliadača, kde nájdete viac informácií o týchto funkciách. Nezabudnite, že vymazanie alebo blokovanie „cookies“ môže narušiť plnohodnotné využívanie našej stránky.

 

Koho kontaktovať

Ak ste poskytli osobné údaje prostredníctvom stránky, interaktívneho inzerátu alebo inej správy spoločnosti Reckitt Benckiser a chcete požiadať o likvidáciu týchto vyššie uvedených údajov, navštívte, prosím, webovú stránku www.airwick.sk, v kolónke „kontaktujte nás“ sú uvedené kontaktné údaje spoločnosti Reckitt Benckiser, kde sa môžete písomne (formou e-mailu alebo listu) obrátiť na Reckitt Benckiser s požiadavkou likvidácie Vašich údajov.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí od 1.1.2008.

Ó  2001-2007 Reckitt Benckiser (Slovak Republic), spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené.